top of page

UZM.PSK.DAN.MERVE NUR ÇOLAK

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Merve Nur ÇOLAK  ilkokul, lise, lisans ve lisansüstü eğitimini doğduğu şehir Sakarya'da tamamlamıştır. Sakarya Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Okul Öncesi Eğitimi lisans bölümlerini çift anadal programı ile tamamlayarak yüksek onur derecesiyle mezun olmuştur. Sakarya Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında Tezli Yüksek Lisans (EPH) programının ders dönemini 4.00 ortalama bitiren Merve Nur ÇOLAK, Lisans ve Yüksek Lisans eğitimine devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 4 farklı okulda her kademede staj yapmıştır. Portekiz ve Estonya'da düzenlenen kongrelerde organizasyon komitesi üyesi olarak yer almıştır. Ders kapsamında ve gönüllü olarak bireyle psikolojik danışma ve grupla psikolojik danışma uygulamaları yapmış, uygulama süreci boyunca süpervizyon almıştır.

Uzm.Psk.Dan. Merve Nur ÇOLAK, WISCR zeka testi ve uluslararası akredite Deneyimsel Oyun Terapisi® uygulayıcısıdır. Alanın duayenleri Prof.Dr. Hakan Türkçapar'dan Bilişsel Davranışçı Terapi, Byron Norton ve Nilüfer Devecigil'den Deneyimsel Oyun Terapisi, Emre Konuk ve Asena Yurtsever'den yetişkinler için EMDR Terapisi ve Prof.Dr. Ümran Korkmazlar'dan Çocuk ve Ergenler için EMDR Terapisi eğitimlerini almıştır.

Seminer & Proje

2013 The Development of Entrepreneurship through Interactive Encouragement of Creativity in Education (DETICE), Organizasyon Komitesi Üyesi - Sakarya University.

2014 Yaratıcı Drama, Girişimcilik - Nedim Saban

2015 Okul Öncesi Eğitimde Sınıf İçinde Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Yolları - Öğr. Gör. Meltem Mazıcı

2015 Okul Öncesi Dönemde Çocuk Resimlerini Yorumlama ve Resim Analizi - Öğr. Gör. Meltem Mazıcı

2015 Etkili İletişim, Vücut Dili Eğitimi, Diksiyon - Cem Öğretir

2015 İletişim Becerileri - Tijen Karaş

2015 Okul Öncesi Eğitimde Sınıf İçi Eğitici Drama Uygulamaları - Prof. Dr. Alev Önder

2016 Erken Çocukluk Döneminde Cinsel Gelişim ve Eğitim - Prof. Dr. Güler Küçükturan

2016 Duygu ve Davranış Bozuklukları - Doç. Dr. Mustafa Koç

2017 2nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All, Organizasyon Komitesi Üyesi, Liepaja University.

2017 Öğretmen Adayları Barış İçin Eğitiliyor - TÜBİTAK

2017 1. PDR Günleri: Psikolojik Danışma Yaklaşımları ve Uygulamadaki Mesleki Deneyimler

2017 3nd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All, Organizasyon Komitesi Üyesi, P.Porto Polytechnic University.

2018 Projektif Çocuk Testleri Eğitimi (AGTE, BENDER GESTALT, CATTELL, D2, FRANKFURTER, FROSTİG, GESELL, GOOD-ENOUGH HARRIS, KENT EGY, METROPOLİTAN, PORTEUS LABİRENTLERİ) Eğitimi - Self Psikoloji Akademi

2018 Şakrak Serisi Çocuk Kitapları Psikolojik Danışmanlığı

2019 Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R) - Duru Akademi

2019 Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) 1. Modül Eğitimi - Prof.Dr. Hakan Türkçapar, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği 

2019 Deneyimsel Oyun Terapisi I.Düzey Eğitimi - Nilüfer Devecigil, Dr. Byron Norton 

2019 Deneyimsel Oyun Terapisi II.Düzey Eğitimi - Dr. Byron Norton

2019 Deneyimsel Oyun Terapisi Webinar: Güveni Test Etmek ve Bağlılık Aşaması - Dr. Byron Norton

2019 Deneyimsel Oyun Terapisi Webinar: Travmanın Somatik İfadeleri - Dr. Byron Norton 

2020 Deneyimsel Oyun Terapisi Webinar: Çocukların Metaforik İfadeleri - Dr. Byron Norton

2020 EMDR Part 1 Eğitimi - Emre Konuk, Asena Yurtsever, Davranış Bilimleri Enstitüsü

2020 EMDR Çocuk ve Ergenler için Part 1 Eğitimi - Prof. Dr. Ümran Korkmazlar, Fide Danışmanlık

Eğitim

2009-2013 Akyazı Anadolu Öğretmen Lisesi

2013-2017 Sakarya Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği

2015-2018 Sakarya Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

2018-2020 Sakarya Üniversitesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Tezli Yüksek Lisans

2021-             Sakarya Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı

Makaleler

Yolcu, M. N., Sakin, A. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin rehberlik servisi ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. 11. Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi. 27-29 Nisan. Kastamonu.

Çolak, Ç. H., Yolcu, M. N. (2017). İlkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinde saldırganlığın çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. 12. Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi. 24-26 Nisan. Sakarya.

Koç, M., Uğur, E., Çolak, Ç. H., Yolcu, M. N. (2018). Sosyal fobi reddedilme duyarlılığı ve psikolojik belirtiler arasındaki ilişkinin yapısal eşitlik modeliyle incelenmesi. ERPA International Congresses on Education sempozyumu. 28 Haziran-1 Temmuz. İstanbul.

Yolcu, M. N. ve Düşünceli, B. (2020). 60-72 aylık çocukların dikkat becerisinin ve ebeveynin kapsayıcılık işlevlerinin eğitim düzeyine göre incelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (39) 89-107.

Tezler

Yolcu, M. N. (2020). 8-9 yaş grubu çocukların empatik eğilim, yaşam doyumu ve ebeveynlerinin kapsayıcılık işlevlerinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya. 

Dernekler

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği

EMDR-Türkiye Derneği

İletişim

0530 850 46 30

  • Siyah Instagram Simge

İnstagram

Arabacıalanı Mahallesi Eski Kazımpaşa Caddesi No:82 Meydan Serdivan İş Merkezi İç Kapı No:4 Serdivan/SAKARYA

bottom of page